REVESTIMENTS

Revistiments interiors i exteriors

Som especialistes en la realització de tarimes de fusta tractada i paviments tant a exteriors com a interiors, a més de gelosies, jardineres, pèrgoles o tanques.

Altres Projectes